Dnes je:Rekonstrukce soustavy zásobování teplem


Naše společnost Brandýsko - Boleslavská městská a.s. realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011956, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je modernizace v současnosti zastaralé soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v rámci kotelen K1 a K2. Cílem projektu je propojení soustav zásobování teplem, rekonstrukce rozvodů soustavy zásobování teplem, napojení objektu nemocnice a instalace vysokoúčinné plynové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Projekt přispěje k úsporám primární energie.
EU_dotace.jpg, 28kB

Více informací naleznete zde

Rozpočet pro rok 2017

Rozpočet pro rok 2017 byl Dozorčí radou schválen. Pracujeme na dalších dokumentech nutných pro zdárný chod naší společnosti (účetní závěrky apod) a naše nové klienty.

Připravujeme pro Vás nové stránky naší společnosti optimalizované pro tablety, PDA a mobilní telefony.

Nahlášení poruchy


NON STOP 24h/365dní

+420 778 755 342Napište nám